top of page

 שרותים נוספים

שרותי מחקר ופיתוח

המרכז הגנטי GGA מספק שירותי מחקר במיקור חוץ בתחומי פעילותה הכוללים בין היתר ריצופים בשיטות Sanger ו-NGS Genotyping, Gene Expression, Microarrays DNA/RNA qPCR  ועוד, לרבות בדיקות GLP במסגרת ניסויים קליניים, עבור חברות פארמה בארץ ובחו'ל, פרויקטים מחקריים המבוצעים בבתי חולים, פרוייקטים באקדמיה ובחברות פרטיות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרפואי.

שרותים למערכת המשפטית

בית המשפט מכיר במורכבות המובנית של ראיות ה-DNA וביכולתו המוגבלת לבחון אותן לעומק באופן אובייקטיבי. תחום בדיקות ה-DNA עבור מערכת המשפט, נמצא בטיפולו של ד"ר ועו"ד יורם פלוצקי, מהיחידים בארץ ובעולם בעל תואר PhD בגנטיקה, ניסיון רב במחקר של סמנים גנטיים שהוא גם עורך דין פעיל עם ניסיון בתיקי DNA.

המרכז הגנטי GGA מציע מספר שירותים בהקשר של בדיקות גנטיות במערכת המשפט:

  • מתן חוות דעת ראשונית, מדעית ומשפטית, עבור ההגנה, על איכות ראיות ה-DNA וכיווני התמודדות אפשריים עם ראיות אלה.

  • מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט על הבדיקות והמסקנות של המומחה מטעם התביעה, ע"פ ניתוח תיק העבודה וחוות הדעת של המומחה מטעם התביעה.

  • חזרה על בדיקות ה-DNA שבוצעו ע"י המומחה מטעם התביעה וביצוע בדיקות נוספות, אם נדרשות, כולל הגשת חוות דעת מומחה לבית המשפט.

  • ייעוץ וסיוע בהכנת חקירה נגדית של המומחה מטעם התביעה.

  • ניהול החקירה הנגדית של המומחה מטעם התביעה בבית המשפט.

  • סיוע בכתיבת הסיכומים לבית המשפט על ראיות ה-DNA.

ריצוף גנים בשיטת NGS

המרכז הגנטי GGA מציע שרותי ריצוף גנטי בשיטת NGS - Next Generation Sequencing (המכונה גם ריצוף עמוק) של גנום, אקסום, אקסום קליני, וכן ריצופים של גנים בודדים או פאנלים של גנים ע"פ בקשת הלקוח. תוצאות הריצוף עוברות במידת הצורך ריצוף בטכנולוגיה אחרת (כגון Sanger), ניתוח ביואינפורמטי וכן ניתוח משמעויות קליניות - הכל תחת קורת גג  אחת במרכז הגנטי GGA.

שיטת NGS הינה שיטת הריצוף הגנטי המתקדמת ביותר כיום המאפשרת סריקה במקביל של אלפי גנים. יתרונותיה העיקריים: מהירות, מחיר, אורך הרצף הנבדק ודיוק. במרכז הגנטי GGA נצבר הידע והנסיון הרב ביותר בישראל בתחום ה-NGS וצוותיה כוללים את הראשונים שקלטו והטמיעו טכנולוגיה זו בישראל. כל אלה עומדים כיום לרשות לקוחות המרכז, חוקרים ורופאים.

שרותי יעוץ גנטי

המרכז הגנטי GGA מציע במידת הצורך שרותי יעוץ גנטי, הניתנים ע"י רופאים גנטיקאים, בראשותה של פרופ' רות גרשוני (MD), רופאה מומחית בגנטיקה רפואית וברפואת ילדים, אשר הקימה וניהלה את המכון הגנטי בבית החולים רמב"ם למעלה מ 25 שנה.

יעוץ גנטי מהווה מרכיב חשוב ונדרש בביצוע בדיקות גנטיות, בניהול אבחון אי-תקינות בהיריון  או לאנשים עם חשד למחלה גנטית, ובזיהוי נטייה למחלה עם מרכיב גנטי. יעוץ גנטי ניתן בדרך כלל בהקשר עם הריון (לפני או בזמן), בהקשר עם אבחון מחלה או תסמונת אצל ילד או מבוגר, ובהקשר עם איתור נטייה גנטית למחלה שכיחה כגון סרטן.

שירות ומחקר בעלי חיים וצמחים

מחלקת בעלי חיים וצמחים במרכז הגנטי GGA עוסקת במתן שרותי מעבדה ומחקר לוטרינרים, למגדלים ומטפחים, בביצוע בדיקות גנטיות בהקשר של אבחון מחלות בפרטים חולים, תכנון רביה וטיפוח והגנה על זנים.

המרכז הגנטי GGA קשור בהסכם עם חברת וטמרקט, אשר משווקת את  הבדיקות הוטרינריות המבוצעות ב-GGA. בשנים האחרונות החברה ביצעה אלפי בדיקות MDR1 בכלבים. מאמר שפורסם ע"י מדעני החברה בנושא זה ניתן למצוא בקישור זה.

bottom of page