top of page

™CoreCancer

 בדיקה גנטית בריצוף מלא
לסרטן תורשתי

core-top

מה אנחנו מציעים?

המרכז הגנטי GGA מציע את ™CoreCancer - הבדיקה היחידה בריצוף מלא של 25 גנים, לאיתור גורמי סיכון גנטיים לתחלואה במספר סוגי סרטן, שפותחה בהתאמה להמלצות שבגילוי הדעת של איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל מינואר 2017 ומבוצעת כולה בישראל, ללא שליחת דנ"א למעבדות בחו"ל שאינן מפוקחות ומוסמכות ע"י משרד הבריאות. הדגימה יכולה להיאסף מכל מקום בארץ וניתן להזמין שרות אחות עד הבית.