top of page

גישת בתי המשפט לראיות גנטיות

בית המשפט מכיר במורכבות המובנית של ראיות ה-DNA וביכולתו המוגבלת לבחון אותן לעומק באופן אובייקטיבי. ניתן לכך ביטוי בדברי בית המשפט בע"פ 9724/02, אבו חמאד נ' מ"י:

"וצילום רגיל רואים אנו כולנו בעינינו בעוד שלראיית צילום הדנ"א נדרשים אנו למומחה שיתרגם לנו את שאין אנו מבינים מעצמנו." (סעיף 22) "...ועוד יותר גדול המורא בבואו להרשיע על פי "ראיה מדעית", ובמיוחד על פי תוצאה של בדיקת דנ"א, המוצגת לפני בית המשפט בעדות מומחים. תוצאה של בדיקה כזאת אינה כתוצאה של בדיקות זיהוי על ידי השוואת טביעות אצבע, טביעות נעל, טביעות נוקר של כלי יריה על תרמיל כדור וכיוצא באלה. הבדיקות האחרונות יכול השופט לראותן בעיניו שלו ולבקר את חוות דעתם של המומחים ואילו בבדיקת דנ"א אין לו אלא לסמוך על חוות הדעת של המומחים." (סעיף 1 כבוד השופט טירקל)


קיים פער מובנה בין "האמת המדעית" ו"האמת המשפטית", הן נמדדות בכלים שונים, מבוטאות בשפות שונות ונותנות חשיבות להדגשים שונים.

ברירת המחדל הנוחה, עבור בית המשפט, היא לקבל את חוות דעת המומחה מטעם התביעה כלשונה. מה גם, שחוות הדעת מנוסחת באופן כללי עם מסקנה סופית שנשמעת משכנעת למדי. עיון בפסיקה מלמד, כי רק במספר קטן מאוד של מקרים חריגים, בית המשפט קיבל את חוות דעת המומחה של ההגנה על פני חוות דעת המומחה מטעם התביעה.

בית המשפט לא ייכנס מיוזמתו לפרטים המדעיים המקצועיים שאינם מפורטים בחוות הדעת, אלא אם ההגנה תיזום דיון מעמיק בסוגיית ראיות ה-DNA. גם אז, זוהי משימה קשה לגרום לבית המשפט לבחון את השאלות המדעיות באופן יסודי ומעמיק בראי המשמעויות המשפטיות.

בכדי לשכנע את בית המשפט להעדיף את חוות דעת המומחה מטעם ההגנה על פני המומחה מטעם התביעה, כאשר הדבר מוצדק עניינית כמובן, ההגנה צריכה לסייע לבית המשפט להבין את הסוגיה המדעית ואת טיעוני ההגנה בסוגיה זו לעומקם ואת המשמעות המשפטית הנובעת מכך.

לשם כך נדרשים הכישורים הייחודיים להבין ולדבר "מדעית" ו"משפטית" כאחד.


 

הכותב ד"ר ועו"ד יורם פלוצקי הינו מייסד שותף, ומנכ"ל המרכז הנטי GGA, ומחזיק בתואר ד"ר לגנטיקה וביולוגיה מולקולארית וכן עו"ד מומחה לגנטיקה ומערכות משפט. המרכז הגנטי GGA (גליל ג'נטיק אנליסיס בע"מ) הינו מרכז גנטי העוסק בביצוע בדיקות גנטיות רפואיות וקליניות באישור משרד הבריאות, ייעוץ גנטי ומחקר גנטי משנת 2009. המרכז הגנטיGGA מפעיל את המעבדה הגנטית הפרטית הגדולה בישראל עם מגוון רחב ומתחדש תמידית של הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, והינו בעל הסמכות ישראליות ובינלאומיות. החברה מבצעת במעבדותיה בישראל ותחת קורת גג אחת (One-Stop-Shop) את כל הבדיקות הגנטיות הנדרשות, במקביל לפיתוח מתמיד של בדיקות ושיטות בדיקה חדשות ולקליטת טכנולוגיות חדשות מכל העולם.

213 צפיות0 תגובות
bottom of page