top of page

גלריה ומדיה

מעבדת NGS
ביקור הנשיא פרס
הנשיא פרס עם חיים אוחיון
הרב ליצמן ונציגי המשרד במעבדה
הרב ליצמן ונציגי משרד הבריאות
המרכז הגנטי בפעילות בגליל העליון
המרכז הגנטי בפעילות בגליל העליון
המרכז הגנטי בפעילות בגליל העליון
המרכז הגנטי בפעילות בגליל העליון
מנכל משרד המדע
המרכז הגנטי GGA
יובל שטייניץ ביקור
מנכל משרד הכלכלה
הכנות במעבדה המרכז הגנטי GGA
ביקור פרופ צ'חנובר
השתלמות המרכז הגנטי GGA
ביקור מנכל משרד הבריאות
מחקר ופיתוח המרכז הגנטי GGA
מנכל מש. הבריאות משה בר סימנטוב
כנס NGS במלון גליליון

סרטים, וקטעי וידאו

לא לקפוץ ממעבדה למעבדה - GGA
GGA - לקחת אחריות
2017 המרכז הגנטי GGA
bottom of page